REGULAMIN XX KONGRESU "ŻUŁAWSKIEGO"2017

MIEJSCE ROZGRYWEK: HOTEL „ELBLĄG”****, UL. STARY RYNEK 54-59

PROGRAM  XX KONGRESU ŻUŁAWSKIEGO – 03-05/03/2017

 

Data

Godz.

TURNIEJ

UWAGI

 

03/03

11,oo

I Kongresowy TP - MAXY

 

 

03/03

17.oo

 GP Polski Teamów o Puchar ŻUŁAW - II KTT

Faza grupowa(3) + dochodzenie (3)

 

04/03

10.oo

GPPTeamów – c.d.

Faza play off („do dwóch porażek”).

 

04/03

10.3o

III Kongresowy TP - MAXY

 

 

04/03

17.3o

GPPTeamów – c.d.

Faza play off (cd.) półfinały i finały

 

04/03

17.oo

IV Kongresowy TP - MAXY

 

 

 

21.30

Spotkanie integracyjne

Bankiet, tort, nagrody za rozegrane turnieje i inne niespodzianki

 

05/03

10.oo

V Kongres. TP – GP Polski Par

 

 

 

19.2o

Ceremonia zakończenia

PDF, nagrody specjalne + wiele nagród rzeczowych i losowanych

 

1.        We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach XX Kongresu "Żuławskiego" obowiązują regulaminy  i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa. Dopuszcza się stosowanie 2karo w znaczeniu Multi po każdym otwarciu 1 trefl.
2.        Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów
3.        Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia alkoholu na salę gry oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych
4.        W trakcie trwania całego Kongresu, a w szczególności Grand Prix Polski Teamów będzie przeprowadzona, przez operatorów BBO, transmisja internetowa z gry na wyznaczonych przez organizatorów stołach.

5.         Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę  na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

6.        W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF)
    do klasyfikacji łącznej w sposób:
    a/
PDF

- w turnieju teamów – 440,410,385,365,350,340; 200,190,180,170,165,160,155,150,145,140,50

- dalej obniżka proporcjonalna

- dla miejsc dzielonych o ostatecznej pozycji decyduje  wynik z eliminacji.   

- w I/III KTP  - 140PDF dla pierwszej pary  + premie: 5,3,2,1

            - w IV KTP  -  180 PDF dla pierwszej pary + premie: 10,7,5,3,2,1

 - w V KTP -  GPP Par - 400 PDF dla pierwszej pary + premie: 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1

W turnieju zdobywa PDF 100% uczestników w ten sposób, by ostatnie miejsce otrzymało 1 PDF. Obniżka przyjmuje wartość całkowitą, wynikającą z liczby par. Obniżka może się zmienić o 1 PDF w przypadku gdy: (liczba PDF dla I m. / liczba par -1 ) nie jest liczbą całkowitą. W takim przypadku początkowe miejsca dostają obniżkę z zaokrągleniem w górę, a pozostałe z zaokrągleniem w dół. (np. przy 180 parach i 400 PDF dla pierwszego miejsca pierwsze 41 par otrzymuje obniżkę o 3 PDF, a następne o 2 PDF).

    b/ Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce w GPP Par

7.        Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Kongresu "Żuławskiego" rozstrzyga
           sędzia główny - Maciej Czajkowski.

 

8.         WPISOWE   

 

Członek PZBS

Sen./Jun. PZBS

Nie czł. PZBS

GPPTeamów – el.

50+10*+5***

35+10*+5***

65+10*+5***

GPPT – faza play off

50****

50****

50****

I/III/IV KTP

45+5***

30+5***

60+5***

GPP Par

60+10**+5***

40+10**+5***

80+10**+5***

* odpis na fundusz

nagród turnieju

finałowego GPPT

PZBS

** odpis na fundusz

rozwój brydża

młodzieżowego

PZBS

*** odpis na fundusz

długofalowy

Kongresu

 

**** bez zniżek

 

 

 


9.       
NAGRODY  DŁUGOFALOWE:

 

1.               6 NAGRÓD DŁUGOWALOWYCH FINANSOWYCH DLA ZAWODNIKÓW O WK≤ 4,0 + PUCHARY

2.                  10 NAGRÓD DŁUGOFALOWYCH W KLAS. OPEN (nie kumulują się z WK≤4,0)

3.                  NAGRODY RZECZOWE DLA NAJLEPSZYCH W KATEGORII :

-           ZAWODNICZKA

-           ZAW. ZAGRANICZNY

-           SENIOR

-           JUNIOR

-           MŁ. SZKOLNA

-           NISKIE WK ( 3 nagrody)

-           NAJLEPSZA PARA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

-           NAJLEPSZA PARA. ZIEMI ELBLĄSKIEJ

-           NIESPODZIANKA x 2

-           DLA UCZESTNIKÓW CEREMONII ZAKOŃCZENIA 20-40 NAGRÓD LOSOWANYCH

 

Wszystkie nagrody rzeczowe tylko dla uczestników ceremonii zakończenia.