XX Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego
ŻUŁAWSKI’2017

REGULAMIN TURNIEJU TEAMÓW „O PUCHAR ŻUŁAW”

 

  1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4-6-osobowe. Wpisowe od osoby wynosi: 50 zł (+10+5) od osoby dla członka PZBS, 35 (+10+5) zł dla osób z uprawieniami do zniżek 65 (+10+5) dla nie zrzeszonych w PZBS. Powyższa opłata wpisowa dotyczy fazy eliminacyjnej. Do fazy play-off drużyny opłacają wpisowe w wysokości 50,- od zawodnika (bez zniżek).
  2. Turniej teamów podzielony zostaje na trzy segmenty:

1) rundę eliminacyjną w grupach     2) rundę na dochodzenie    3) rundę finałową – play off

  1. Podczas pierwszych dwóch rund rozgrywane będą mecze 6-rozdaniowe a ich wyniki liczone w IMP przeliczane będą VP wg skali ułamkowej 20:0. W finale o Puchar Żuław (8 teamów) - przy założeniu startu do 50-ciu teamów, rozgrywane będą mecze: w ¼ finału mecz 16-rozdaniowy, w ½ finału mecz 24-rozdaniowy, finał – mecz 32-rozdaniowy. W finale Bonus ( 8 teamów) : w  ¼ A – mecz 16-rozdaniowy, w ¼ B – 12-rozdaniowy, w ½ A – 12-rozdaniowy, w ½ B – 16-rozdaniowy, finał – 16-rozdaniowy.  
  2. Schemat gry:
  3. Do czasu rozpoczęcia rundy finałowej o miejscu decydują:

·         większa liczba zdobytych  VP

·         większa liczba VP zdobytych w bezpośrednich meczach

·         większa różnica zdobytych IMPów

·         większy iloraz IMPów zdobytych do straconych

·         wyższe miejsce przed ostatnią rundą

·         losowanie

  1. O wszelkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje sędzia główny - Maciej Czajkowski.