MIEJSCE ROZGRYWEK: HOTEL „ELBLĄG”****, UL. STARY RYNEK 54-59

PROGRAM  XXIII KONGRESU ŻUŁAWSKIEGO – 23-26/01/2020

 

1.        We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach XXIII Kongresu Żuławskiego obowiązują regulaminy  i przepisy MPB oraz PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa. Dopuszcza się stosowanie 2karo w znaczeniu Multi po każdym otwarciu 1 trefl.
2.        Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów
3.        Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia alkoholu na salę gry.

4.        W trakcie trwania całego Kongresu, a w szczególności Grand Prix Polski Teamów będzie przeprowadzona, przez operatorów BBO, transmisja internetowa z gry na wyznaczonych przez organizatorów stołach.

5.         Osoby zgłaszające swój udział w turniejach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę  na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

6.        W turniejach zawodnicy indywidualnie zdobywają punkty długofalowe (PDF)
    do klasyfikacji łącznej w sposób:
    a/ PDF

- w turnieju teamów – 440,410,385,365,350,340;                                            200,190,180,170,160,150,140,130,120,110; 100- dalej obniżka proporcjonalna

- w finale turnieju ZDMP  dla teamów o WK≤ 5,0 premie

100, 70, 50, 40, 30, 20 - zaliczane tylko dla klasyfikacji zawodników o WK≤ 5,0

- dla miejsc dzielonych o ostatecznej pozycji decyduje  wynik z eliminacji.   

- w I/III KTP  - 140PDF dla pierwszej pary  + premie: 5,3,2,1

            - w IV KTP  -  180 PDF dla pierwszej pary + premie: 10,7,5,3,2,1

 - w V KTP -  GPP Par - 400 PDF dla pierwszej pary + premie: 20, 14, 10, 7, 5, 3, 2, 1

W turnieju PDF zdobywa 100% uczestników w ten sposób, by ostatnie miejsce otrzymało PDF  w wysokości ostatniej obniżki . Obniżka przyjmuje wartość całkowitą, wynikającą z liczby par. Obniżka może się zmienić o 1 PDF w przypadku gdy: (liczba PDF dla I m. / liczba par -1 ) nie jest liczbą całkowitą. W takim przypadku początkowe miejsca dostają obniżkę z zaokrągleniem w górę, a pozostałe z zaokrągleniem w dół. (np. przy 180 parach i 400 PDF dla pierwszego miejsca pierwsze 41 par otrzymuje obniżkę o 3 PDF, a następne o 2 PDF).

-

    b/ Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce w    GPP Par . Jeżeli to nie rozstrzyga to miejsca są dzielone.

    c/ W Zimowych Drużynowych Mistrzostwach Polski na Impy przyznane zostaną medale

        (złote, srebrne i brązowe) dla teamów w klasyfikacji open i osobno dla teamów o WK≤ 5,0

7.        Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Kongresu "Żuławskiego" rozstrzyga
           sędzia główny – Kuba Kasprzak.

 

8.         OPŁATY WPISOWE          

 

Członek PZBS

Sen./Jun. PZBS

Nie czł. PZBS

GPPT – eliminacje

60+10*+5***

45+10*+5***

75+10*+5***

GPPT – półfinał + finał

50****

50****

50****

I/III/IV KTP

45+5***

30+5***

60+5***

GPP Par

60+10**+5***

45+10**+5***

75+10**+5***

* odpis na fundusz

nagród turnieju

finałowego GPPT

PZBS

** odpis na fundusz

rozwój brydża

młodzieżowego

PZBS

*** odpis na fundusz

długofalowy

Kongresu

 

**** bez zniżek

-  dotyczy także

 finału dla WK≤5,0

 


9.       
NAGRODY  DŁUGOFALOWE:

      A.                  10 NAGRÓD DŁUGOFALOWYCH W KLASYFIKACJI OPEN

                         (nie kumulują się z WK≤5,0)

B.           6 NAGRÓD DŁUGOFALOWYCH FINANSOWYCH DLA

                   ZAWODNIKÓW  O WK≤ 5,0

C.                  NAGRODY RZECZOWE DLA NAJLEPSZYCH W KATEGORII :

-           ZAWODNICZKA

-           ZAWODNIK ZAGRANICZNY

-           SENIOR

-           JUNIOR (do 5 WK)

-           MŁODZIEŻ SZKOLNA (do 5 WK)

-           NISKIE WK (  do 0,5;1,0;1,5 -3 nagrody)

-           NAJLEPSZA PARA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

-           NAJLEPSZA PARA ZIEMI ELBLĄSKIEJ

-           NIESPODZIANKA x 2

-           DLA UCZESTNIKÓW CEREMONII ZAKOŃCZENIA 20-40 NAGRÓD LOSOWANYCH

 

Wszystkie nagrody rzeczowe tylko dla uczestników ceremonii zakończenia.